En wat is de impact van de energietransitie, de klimaatadaptatie en de verstedelijkingsopgave op de ondergrond? Hoe neem je de ondergrond mee in de omgevingsvisie? Welke kwaliteiten, die de ondergrond biedt, vragen om ontwikkeling? Welke om bescherming? Wij bieden een ruimtelijke perspectief op de ondergrond. Zo bieden we zicht op de kwaliteit en meerwaarde van de ondergrond voor duurzame gebiedsontwikkeling. We hanteren een aanpak waarbij onder- en bovengrond onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: een 3D-ordeningsaanpak.