H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

H2Ruimte heeft meerdere beleidsadviezen opgesteld voor een duurzame omgang met water in gebiedsontwikkeling. Een bijzondere plek wordt hierbij ingenomen door het concept Deltadynamiek. Hierbij staat de beleving van getijdenwater centraal. Meerdere partijen hebben interesse getoond in dit concept. H2Ruimte werkt dan ook (in opdracht) aan verdere uitwerking van het concept.

 

Essay De norm: de klimaatbestendige stad
Klimaatbestendig bouwen is een must met het oog op de veranderingen in klimaat. Hoe krijg je dat op de lokale agenda die veelal gedomineerd wordt door korte termijn belangen? Werkt een normerende benadering? H2Ruimte verkent in opdracht van het Deltaprogramma de mogelijkheden. Het resultaat is vastgelegd in het essay De norm: de klimaatbestendige stad

Opdrachtgever: Deltaprogramma (2013)

Wonen en werken aan bewegend water 
Conceptontwikkeling en ontwerp van de openbare ruimte en het beleefbaar maken van de getijdenbeweging bij de herontwikkeling van de voormalige scheepswerf Van Duijvendijk in Krimpen aan den IJssel. Eindrapport: "Deltadynamiek Krimpen aan de IJssel". 

Opdrachtgever: Krimpen aan den IJssel/Mooi Nederland (2012)
 

Klimaatbestendig NL
Werksessiebegeleiding, gespreksleiding en opstellen concept teksten voor een klimaatbestendige inrichting van Nederland.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2011)Ontwerp Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark (Rotterdam)

Interactief ontwerptraject voor de toekomstige vaarverbinding tussen de Oude Maas en het Zuiderpark in Rotterdam. Het ontwerp verhoogt de leefbaarheid in Charlois en versterkt het recreatieve medegebruik en verhoogt de waterkwaliteit.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland / G.Z-H (2011)


Evaluatie Stormpoldervloedbos

Evaluatie van het functioneren van het Stormpoldervloedbos in Krimpen aan de IJssel. De evaluatie richt zich onder andere op het functioneren van de getijdengeulen in de afgelopen 15 jaar en de lessen daaruit voor andere gebieden in Krimpen en de regio.

Opdrachtgever: Krimpen aan den IJssel (2010)


Deltadynamiek - verbinding als kracht

Visionair ontwerp voor het gebied Deltapoort (regio Rotterdam - Dordrecht) met als rode draad het beleefbaarheid maken van getijdewerking zonder concessies te doen aan de waterveiligheid. Favoriet van de streekjury!

Inzending Eo Wijersprijsvraag 2008Beleidsanalyse Kust

Uitvoering beleidsanalyse voor het basisdocument dat ten grondslag ligt aan de kustvisie. De analyse richt zich op lange termijn trends, beleidsurgenties en lange termijn uitdagingen. De studie is gericht op de hele kust: van Zeeland tot de Waddeneilanden inclusief het laagliggende achterland.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat RIKZ (2008)