H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Visievorming en ontwerp

 

Wat zijn de kwaliteitsambities voor een gebied? Hoe zijn die in onderlinge samenhang te vertalen naar een ontwerp voor de inrichting van een gebied? Hoe hou je rekening met een grote verscheidenheid aan belangen en (maatschappelijke) ontwikkelingen? H2Ruimte werkt samen met opdrachtgevers en partners aan deze vragen. Het accent in onze werkzaamheden ligt op het regionale en (boven)lokale niveau. Op dat niveau zij samenhangen zichtbaar, zijn maatschappelijke urgenties concreet, zijn spelers met duidelijke gebiedsspecifieke belangen te identificeren en is de uitvoering te organiseren.

Een specialisatie in ons werk vormen regionale en lokale bodemvisies en visies op de ondergrond. De opstelling van deze visies doen we met oog voor de context. De uitdaging is om bodemvisies te verbinden met het ruimtelijk dan wel het omgevingsbeleid van de opdrachtgever. Visies op de ondergrond geven we extra betekenis door een verbinding te leggen met de kwaliteit van het bovengronds ruimtegebuik.

 

Voorbeeldprojecten

 

Pilots Ruimtelijke ordening van de ondergrond

(Beleids)analyse ondergrond Overijssel

Ruimtelijke kwaliteit Schipholregio

Inzending Eo Wijersprijsvraag 2008