H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

De vernieuwende werkpraktijk van H2Ruimte maakt dat zij regelmatig gevraagd worden incompany trainingen te verzorgen. De trainingen zijn opgebouwd rondom ‘duurzame gebiedsontwikkeling’, de rol van ‘bodem & ondergrond bij gebiedsontwikkeling’, 'water in gebiedsontwikkeling' en 'energie en ruimte'.

Incompany training op maat
H2Ruimte organiseert op verzoek op maat trainingen voor klanten. In overleg met de klant wordt een programma opgesteld en eventuele gastdocenten benaderd. Op basis van onze praktijkprojecten en bestaande trainingen verzorgt H2Ruimte incompany trainingen op de volgende werkvelden:
• Duurzame gebiedsontwikkeling
• Ondergrond in gebiedsontwikkeling
• Water in gebiedsontwikkeling
• Energie en ruimte

Enkele voorbeelden:

Incompanytraining Energie en ruimte 
Een eendaagse incompanytraining voor de gemeente Assen voor medewerkers werkzaam op het gebied van ruimte en duurzaamheid specifiek gericht op de inbreng van (duurzame) energie in ruimtelijke planprocessen op verschillende schalen relevant voor de gemeente. Een training met theorie en veel oefeningen gericht op praktijksituaties in de gemeente Assen waaronder de ontwikkeling van een zonnepark en een ontwerp voor een klimaatbestendig buurtje dat optimaal gebruik maakt van duurzame energie.

Opdrachtgever gemeente Assen (2017)

Incompanytraining duurzame ruimtelijke ontwikkeling in het Westerkwartier
Verzorging van een tweedaagse incompanytaining voor de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn over duurzame ruimtelijke ontwikkeling in de gemeentelijke praktijk. Een training met een mix van theorie, praktijkvoorbeelden en aan de slag met casussen uit de eigen praktijk. 

Opdrachtgever: gemeente Zuidhorn (2017)

Incompany training water in stedelijke gebiedsontwikkeling
Verzorging van een tweedaagse training voor de waterschappen Rijn en IJssel en Drents Overijsselse Delta over de rol van water in stedelijke gebiedsontwikkeling. De training bestond uit een mix van colleges, discussies en praktijkoefeningen over de inbreng en de rol van het waterschap in processen van gebiedsontwikkeling. 

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel (2016)

Incompany training duurzame gebiedsontwikkeling
Verzorging van incompany training Duurzame Gebiedsontwikkeling bij DCMR. De training bestond uit een mix van colleges en praktijkdagen met aandacht voor onder meer het duurzaamheidsaspect bij gebiedsontwikkeling, Mutual Gain Approach, financiering en sociale binding en samenhang.

Opdrachtgever: DCMR (2013)