H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

De vernieuwende werkpraktijk van H2Ruimte maakt dat zij veel gevraagd sprekers zijn op cursussen, trainingen en congressen. Die rol schikt H2Ruimte: de combinatie van gedegen en vernieuwende vakkennis met zeer goede communicatieve vaardigheden leidt tot inspirerende en leerzame bijeenkomsten.


Water in gebiedsontwikkeling
Hoe kan ik als waterdeskundige, vanaf het prille begin tot aan de realisatie van een ruimtelijk plan, ervoor zorgen dat op zorgvuldige wijze met wateraspecten wordt omgegaan? De cursus ‘Water in gebiedsontwikkeling´ biedt antwoord op deze vraag. H2Ruimte heeft de cursus opgezet en verzorgt de cursusleiding.
Voor het actueel cursusaanbod zie Geoplan.

Duurzaamheid in het ruimtelijk planproces
Hoe geef je duurzaamheid vanaf het begin tot het eind een plaats in ruimtelijke planprocessen? Deze tweedaagse cursus biedt een antwoord op deze vraag. H2Ruimte heeft de cursus opgezet en vrzorgt de cursusleiding.
Voor het actueel cursusaanbod zie Geoplan