H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Strategische beleidsadvisering

 

We voeren beleidsonderzoek uit en stellen beleidsadviezen op die een bijdrage leveren aan het (toekomstige) strategisch beleid van onze opdrachtgevers. Dit kan in de vorm van toekomstverkenningen met oog voor een brede omgevingscontext, de opstelling van toekomstscenario’s, het vervaardigen van kennis- en beleidsagenda’s, het verrichten van actor- en krachtenveldanalyses, de uitvoering van gebiedsverkenningen en het schrijven van agenderende essays.

 

Voorbeeldprojecten

 

Essay gebiedsontwikkeling en milieu

Verkenning ruimtelijke opgaven 2020-2040

De bodem is voor mij..