H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Interview Henk Puylaert, senior adviseur gebiedsontwikkeling en partner bij H2Ruimte

Wat is het mooie van je vak: planologie en ruimtelijke ontwikkeling?

Het mooie van mijn vak is dat je gelegitimeerd met alles tegelijk bezig kunt zijn. Verbinden zie ik als een van de meest wezenlijke aspecten van mijn werk: verbinden van mensen, verbinden van onderwerpen, verbinden van schalen, verbinden van termijnen, etc. Niet verbinden omwille van het verbinden, maar verbinden omwille van de kwaliteit die dat oplevert voor een duurzame ontwikkeling van de ruimte en het gebruik van die ruimte.

Leidt dat tot meer van hetzelfde?

Nee, zeker niet! Ik heb mij laten inspireren door bestuurskundige Paul Frissen. Het is juist belangrijk om in de verbindingen verschillen te koesteren. Het gaat hierbij in mijn visie om verschillen in opvattingen, benaderingswijzen, achtergronden van mensen, maar ook verschillen in gebieden. Door die verschillen ontstaan raakvlakken en overgangen. En daar wordt het spannend: daar ontstaan spanningen en weerstanden, maar dat biedt ook de kansen. En in mijn dagelijks werk wil ik die raakvlakken en overgangen herkennen en juist daarover het gesprek voeren. Dat biedt voer om vooruit te komen in gebiedsprocessen. Differentiatie is belangrijk voor kwaliteit, ook voor de ruimtelijke kwaliteit van gebieden. Historie draagt daarvoor bouwstenen aan, maar ook moderne iconen kunnen de identiteit van gebieden vormen en zorgen dat er plekken ontstaan met betekenis voor mensen. Plekken waar mensen zich thuis en betrokken voelen, nu maar ook nog op langere termijn. Daar ligt mijn drijfveer. Nederland kan nog zoveel beter als het om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit gaat.

Dat klinkt knap ingewikkeld…

Ik probeer uit te dragen dat dit geen ingewikkelde uitdaging is. Iedereen met een gezonde motivatie en een flink portie boerenverstand  kan daarin grote stappen zetten. Juist de mensen in het gebied kunnen daarom helpen die stappen te zetten. Zij zijn de gebiedsexperts. Zij wonen en werken in het gebied. Het is mijn uitdaging te helpen bij de ontwikkeling van een gebied in de vorm van conceptontwikkeling, instrumentontwikkeling, training, coaching, onderzoek en advies. Een gedegen vakinhoudelijke kennis is voor mij belangrijke bagage bij de  beantwoording van de vragen “hoe zit het in elkaar?” en “hoe krijgen we het voor elkaar?”. Het zijn vragen die steeds in samenhang bezien moeten worden.
Op welke projecten kijk je het meest tevreden terug?
Met 30 jaar ervaring in dit vak kijk ik het meest tevreden terug op projecten waarin, vaak achteraf gezien, ogenschijnlijk eenvoudige oplossingen, instrumenten en adviezen zijn ontwikkeld. Tot die categorie behoren bijvoorbeeld ook de vier principes voor duurzame gebiedsontwikkeling uit de recente publicatie “Duurzame gebiedsontwikkeling: doe de tienkamp”:  Fuseer belangen, Creëer identiteit, Koppel droom en realiteit en Verzilver toekomstwaarde nu. Principes waar wel een hele wereld achter zit, maar die eenvoudig toepasbaar zijn zowel om situaties te analyseren (hoe staat men er voor in een proces?) als om te werken aan duurzame oplossingen.

Eerder sprak je over het koesteren van verschillen en het gesprek voeren over die verschillen om vooruit te komen. Heb je ook een concreet voorbeeld van een dergelijk project?

Jazeker, bijvoorbeeld in het project Bodem4gebieden. In dit project hebben we in twee cases in Rotterdam en Zeeland de werelden van ondergrond en ruimte vroeg in het proces met elkaar laten samenwerken. Deze partijen werken niet als vanzelfsprekend samen. We hebben de verschillen in werken en denken in die werelden expliciet gemaakt. Vandaaruit zijn we op zoek gegaan naar de gemeenschappelijke ambitie en de bijdrage die ieder vanuit de eigen discipline daaraan kan leveren. Hierbij is veel onderlinge interactie georganiseerd in leuke én productieve werksessies met veel kaartmateriaal. Het grootste compliment was de uitspraak van een van de opdrachtgevers aan het eind: “de aanpak was zo voor de hand liggend en duidelijk dat ik verbaasd ben dat we dit zelf niet eerder bedacht hadden”.

Kun je nog een project noemen dat illustratief is voor hoe H2Ruimte werkt en denkt?

Het project “Blauwe verbinding door het Zuidelijk Randpark” is een mooie illustratie. Hier zit  alles in. De vraag aan H2Ruimte was om met een globaal ontwerp te komen voor een tracé van de Blauwe verbinding door een park en daarbij het park een kwaliteitsimpuls te geven.  Samen met een stedenbouwkundig bureau hebben we in korte tijd een traject doorlopen met  gebiedsanalyse,  beschrijving van sterk- zwak- kans- bedreiging,  conceptontwikkeling, voorlopig ontwerp, verbinding van planfasen tot en met beheer en participatie van diverse partijen. Bovendien maakte goed opdrachtgeverschap deel uit van dit traject waardoor het prima is verlopen en een mooi inhoudelijk resultaat heeft opgeleverd, dat bestuurlijk gedragen is.