H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Fotoboek 'De bodem is voor mij....'
Een stevige basis voor ruimtelijke ontwikkeling

Het koffietafelboek ´De bodem is voor mij…´ belicht de rol van de bodem bij de inrichting van Nederland. Aan de hand van interviews, columns, projectbeschrijvingen en korte statements wordt de betekenis van bodem en ondergrond geschetst. De foto´s van Bert Verhoeff helpen die betekenis te verbeelden. Het boek laat zien dat we de bodem als bron van alle leven maar beter niet kunnen vergeten bij de inrichting van onze ruimte. Iedereen die betrokken is bij de inrichting van Nederland wordt uitgenodigd dit boek (aan de koffietafel) al bladerend te lezen en te bekijken.

‘Het besef dringt inmiddels door dat duurzame gebiedsontwikkeling start met een duurzaam management van het bodem- en watersysteem´(Pieter van Geel).

Teksten: Henk Werksma
Fotografie: Bert Verhoeff

Samenwerking
H2Ruimte trad op als projectleider en penvoerder. Het projectteam bestond uit Royal Haskoning, Tauw en TNO Bouw & Ondergrond en Bodem+. Schuttelaar & Partners leverde ondersteuning bij de projectcoördinatie en tekende voor de eindredactie.  

Opdrachtgever
Financieel is het project mogelijk gemaakt door SKB. Als co-financiers traden op: COB, Habiforum, IPO, Provincie Drenthe, Provincie Zeeland, TNO Bouw & Ondergrond, Bodem+.

Publiciteit
Aandacht voor 'De bodem is voor mij ...' in onder andere Trouw en Cobouw