H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

 

 

Hij zal dit het beste kunnen nastreven, door steeds te bedenken,

dat de taak van de planologie niet alleen is om zinvol te doen,

maar evenzeer om zinvol na te laten, en op deze wijze

voor komende geslachten de mogelijkheid te scheppen,

op hun wijze de dingen te behandelen,

welke door een onoordeelkundige vaststelling en vastlegging

aan het nageslacht onberekenbaar nadeel zouden kunnen berokkenen.

 

De Casseres, grondlegger planologie in Nederland, 1929