H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Procesbegeleiding

 

We begeleiden organisaties die nieuwe verbindingen met anderen willen aangaan vanuit de overtuiging dat dit tot slimmere oplossingen met meer gebiedskwaliteit leidt. Bodem- en miliieuafdelingen, die kansen zien om vanuit hun werkgebied kwaliteit toe te voegen aan processen van gebiedsontwikkeling, ondersteunen we. Dat geldt ook afdelingen ruimtelijke ontwikkeling of gebiedsontwikkeling die een kwaliteitsslag willen maken op het gebied van milieu- of leefomgevingskwaliteit. Onze kracht is mede gebaseerd op kennis van de verschillende beleidsvelden, de gesproken talen en de aanwezige culturen.

Onze inzet kan gevarieerd zijn: van de begeleiding van een project tot de organisatie en leiding van een of enkele werkbijeenkomsten. Ook voorbereiding en leiding van workshops en symposia behoort tot onze dienstverlening.

 

Voorbeeldprojecten

 

Bodem4gebieden

Pilots Ruimtelijke ordening ondergrond

Maand van de ondergrond Rotterdam

Voorzieningenniveau Veghel