H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Voorstudie Bodemvisie Zeeland


Decennialang werd het bodembeleidsveld gedomineerd door het vraagstuk van bodemvervuiling. Maar de provincie Zeeland wil met de bodemvisie verder gaan: het moet gaan om het verbinden van bodemaspecten die nu veelal los van elkaar worden gezien zoals bodemvervuiling, archeologie, grondwater, warmte/koude-opslag en ondergronds bouwen. H2Ruimte heeft samen met Royal Haskoning een voorstudie uitgevoerd: wat is het speelveld? Wie zijn de spelers? En welke spelregels zijn van kracht?

 

Samenwerking
Royal Haskoning (projectleider).

Opdrachtgever
Provincie Zeeland