H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Procesbegeleiding pilots Zeeuws Bodemvenster

 

Met het 't Zeeuws Bodemvenster wil de provincie stimuleren dat bodem en ondergrond meer structureel worden betrokken bij ruimtelijke vraagstukken. Het Venster zal dit ondersteunen door kennis, beleid, kaartmateriaal en voorbeelden rondom bodem en ondergrond in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling te bundelen en ontsluiten. ’t Zeeuws Bodemvenster zal bestaan uit een website die per onderwerp een kaart aanbiedt, voorzien van een factsheet met achtergrondinformatie.

De provincie wil samen met enkele gemeenten de eisen en wensen over ’t Zeeuws Bodemvenster inventariseren. Dit geschiedt in werksessies met de afzonderlijke gemeenten waarin een actuele gebiedsontwikkelingsvraag relevant voor bodem uit die gemeente centraal staat.

H2Ruimte werkt samen met de provincie Zeeland aan de voorbereiding, uitvoering en nazorg van deze pilots.

Product
Nog lopend project

Opdrachtgever
Provincie Zeeland