H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Pilots Ruimtelijke ordening ondergrond – procesbegeleiding

De ondergrond wordt nog te weinig integraal betrokken in (bovengrondse) ruimtelijke planprocessen. Om te bevorderen dat de ondergrond een grotere rol gaat spelen, heeft het Ministerie van VROM het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Ordening Ondergrond (ROO) opgestart. Onderdeel van dat actieprogramma is het opstarten van vier gebiedspilots waarin ervaring wordt opgedaan met het plannen met de ondergrond.

H2Ruimte heeft drie pilots ondersteund bij het inbrengen van relevante ondergrondinformatie: de juiste bijdrage op het juiste moment en in de juiste vorm. De pilots zijn Stadshavens in Rotterdam, het stationsgebied in Utrecht en Rijnboog in Arnhem.

Product
Eiindrapport "Pilots Ruimtelijke ordening Ondergrond - processpoor".
De resultaten zijn ook opgenomen in www.ruimtexmilieu.nl.

Samenwerking
Dauvellier Planadvies, TNO Bouw & Ondergrond en MoceaN.

Opdrachtgever
Ministerie van VROM