H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Lokaal bodembeleid Apeldoorn

 

In haar adviezen rondom bodemaspecten heeft de adviesgroep Milieu van de gemeente Apeldoorn zich jarenlang primair gefocust op het saneren van bodemvervuilingen in met name het stedelijke gebied. Terecht want de opgave was groot en urgent. Nog steeds is het saneren van bodemvervuilingen, de zogenaamde werkvoorraad, haar primaire focus. Binnen de Adviesgroep ontstaat wel een toenemend bewustzijn dat deze rol verandert en dat het accent verschuift naar een meer bodembrede ontwikkelende taak. Daarom werkt H2Ruimte samen met de Adviesgroep aan een notitie om de mogelijkheden van een lokaal verbreed bodembeleid te verkennen.

Opdrachtgever
Gemeente Apeldoorn