H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Gebiedsgericht werken

 

Hoe breng je bodemkwaliteiten offensief in bij de besluitvorming rondom een gebiedsontwikkeling? Dat is de vraag die centraal stond in het project ‘gebiedsgericht werken’ van de provincie Zuid Holland. De provincie beschikt over een bodemvisie met een integrale visie op het bodem- en watersysteem van de provincie. Die visie moet verder 'handen en voeten' krijgen in regionale gebiedsontwikkeling. Aan de hand van de case ‘As Leiden-Katwijk’ zijn de eerste stappen daartoe gezet. H2Ruimte heeft de provincie ondersteund door kennis in te brengen van (het proces van) gebiedsontwikkeling.

Opdrachtgever
Provincie Zuid Holland