H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

CoP Bodem & RO

De CoP Bodem & RO is opgericht  met de ambitie om de bodem een structurele plek te geven in de ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkeling. De basis om deze doelstelling te realiseren is samenwerking van gemotiveerde en enthousiaste professionals op het raakvlak van de bodem en RO. H2Ruimte heeft de organisatie en facilitatie van de CoP verzorgd.

De CoP heeft ruim 4 jaar gefunctioneerd. In de eerste jaren is vooral gewerkt aan een betere wederzijdse kennis en begrip van de werelden van ruimtelijke ordening en bodem. Ervaringen zijn vastgelegd in de SKB cahier "De bodem is meer, ..... naar een integratie van bodem en ruimtelijke ordening".

In de laatste periode is gewerkt aan de vraag hoe ondergrond en ruimte samen bij kunnen dragen aan de oplossing van maatschappelijke urgenties gericht op een duurzaam gebruik en beheer van gebieden. 

Publicatie
Bouwstenen voor een brief over bodem&ondergrond en RO, resultaten CoP bodem en RO 2007-2008

Opdrachtgever
SKB

Meer informatie?
www.skbodem.nl onder netwerk