H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Bodemvisie MARN

 

De gemeenten Beuningen, Druten, West Maas en Waal, Heumen, Groesbeek en Ubbergen stellen gezamenlijk een bodemvisie op waarin is aangegeven welke bodemthema's voor de gemeente en de regio belangrijk zijn. H2Ruimte en Royal Haskoning ondersteunen hierbij. De visie moet sturing geven aan de werkprogramma’s van de bodemafdeling van de gemeenten en biedt de basis voor verdere samenwerking met andere afdelingen binnen de gemeente. De visie moet kaderstellend zijn voor op te stellen werkprogramma's met bijbehorende budgetten. Tevens moet de visie een middel zijn om de rol van bodem in planprocessen te verduidelijken en te wijzen op kansen die bodem biedt. Product
Lopend project

Samenwerking
Royal Haskoning (projectleiding)

Opdrachtgever
Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)