H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Bodemvisie Friesland

 

De provincie Fryslân streeft naar een duurzame ontwikkeling van de provincie. Om die duurzaamheid een fundament te geven, wil de provincie haar bodembeleid vernieuwen, verdiepen en aanscherpen.  Deze wijzigingen betreffen niet alleen de bodemsaneringsoperatie, waar tot nu toe vaak de nadruk op lag, maar vooral de verbreding van het bodembeleid met een groot aantal thema’s zoals bodemdaling, veranderingen in het veenweidegebied en opslag van CO2 in de diepe ondergrond.

Product
Lopend project

Samenwerking
Royal Haskoning (projectleiding)

Opdrachtgever
Provincie Fryslân