H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Bodem4gebieden
 

Bodem4gebieden gaat over het samenspel tussen vraag en aanbod van bodeminformatie in processen van gebiedsontwikkeling. Menig bodemprofessional heeft al aan de lijve ondervonden dat het (ongevraagde) aanbod van veel en gedetailleerde bodeminformatie niet volstaat. Andersom dringt bij menig planvormer het besef door dat de ondergrond wel degelijk een rol moeten spelen in de planvorming. Maar welke vragen horen hierbij?
In Bodem4gebieden is praktijkgericht ervaring opgedaan met het spel van vraag en aanbod van bodeminformatie. Aan de hand van twee praktijkprojecten (in Zeeland en Rotterdam) zijn ervaringen rondom de uitwisseling van bodeminformatie opgedaan. De belangrijkste les is dat in een kort intensief uitwisselingstraject tussen mensen uit de wereld van gebiedsontwikkeling en de wereld van ondergrond leidt tot informatie op kaart die goed bruikbaar is in de gebiedsontwikkeling. Veel kaartmateriaal over de ondergrond is in de praktijk absoluut ongeschikt voor gebruik, maar door elkaar steeds te bevragen en tussenproducten te gebruiken voor vervolggesprek zijn grote stappen vooruit te zetten naar bruikbare informatie in de gebiedsontwikkeling. 

Samenwerking
H2Ruimte (projectleiding) en Carthago Consultancy in nauwe samenwerking met de provincie Zeeland, de gemeente Rotterdam en projectgroep BIELLS.

Financiering
SKB, BIELLS, provincie Zeeland en gemeente Rotterdam

Producten
Rapportages:
Generieke adviezen over gebruik ondergrondinformatie in gebiedsontwikkeling
Verslag case Zeeland - Gebiedsontwikkeling Oost-Zeeuws-Vlaanderen
Verslag case Rotterdam - Masterplan Kop van Feijenoord
Deze rapportages zijn gebundeld samen met een sheetpresentatie in een eindrapportage

Wiki-hulpmiddel: Handige hulpmiddelen in afstemming ondergrond  - gebiedsontwikkeling 

De presentatie "Open kaart spelen" bevat de hoofdlijnen van het project

Artikel "Geld in de grond" op Ruimtevolk

Artikel over Kop van Feijenoord   "Ondergrondinformatie voor planeconomen" in Bodem (2011) nr. 4

Artikelen over beide cases in ROmagazine van september 2010.

Ook is in een coproductie tussen H2Ruimte, Carthago en Cuconarte een film Bodem4gebieden over het project gemaakt.

Het rapport "Ondergrondinformatie vroeg in het planproces, Quickscan Kop van Feijenoord" van de gemeente Rotterdam (december 2009) doet verslag van de case Kop van Feijenoord. Nadere informatie over dit rapport ipam.vancampenhout@gw.rotterdam.nl.