H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Analyse ondergrond Overijssel

 

De provincie Overijssel werkt aan een visie op de ondergrond. Als basis voor die visie is inzicht nodig in huidige staat van de ondergrond, het bestaande provinciale beleid en relevante trends en ontwikkelingen. Samen met Royal Haskoning heeft H2Ruimte (projectleider) die analyse uitgevoerd. Voor 16 thema's zijn factsheets opgesteld en de samenhang tussen de thema's is in beeld gebracht. Tevens is een bijbehorende kaartenatlas opgesteld. De resultaten van de analyse zijn ingebracht in het traject van de provinciale omgevingsanalyse en hebben geresulteerd in een bijdrage aan de Ontwerp Omgevingsvisie van de provincie.

Product
Visie op de ondergrond, beleidsanalyse ondergrond (concept juni 2008)

Samenwerking
Royal Haskoning
De analyse is in nauwe samenwerking met de provincie Overijssel en BodemBest uitgevoerd.

Opdrachtgever
Provincie Overijssel