H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Verkenning Gebiedsontwikkeling

 

TNO Bouw & Ondergrond wil als kennisorganisatie aansluiten op de praktijk van gebiedsontwikkeling. Om die aansluiting te bewerkstelligen is het nodig dat medewerkers zicht krijgen op de verschuivingen die zich momenteel voordoen in de praktijk. In de praktijk is sprake van een transitie van ruimtelijke ordening naar gebiedsontwikkeling. Deze gaat gepaard met tal van veranderingen die verschillende oorzaken hebben en ongelijksoortig zijn. Tezamen vormen zij een nieuw complex speelveld waarin bestaande en nieuwe spelers tot elkaar veroordeeld zijn om urgente maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. De vraag naar wat er ´nieuw is onder de zon´ kan beantwoord worden naar:
• nieuwe (ruimtelijke) opgaven waarvoor partijen gesteld staan (programmatische vernieuwing);
• nieuwe vormen van samenwerking tussen partijen (procesmatige vernieuwing);
• nieuwe instrumenten en kennis waarmee partijen opgaven en samenwerking kunnen oppakken (instrumentele vernieuwing).

Product
Essay "Verkenning gebiedsontwikkeling"

Opdrachtgever
TNO Bouw en ondergrond