H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Ruimtelijke kwaliteit in de Schipholregio


Het project beschrijft criteria en beelden voor de beoordeling van de huidige en toekomstige speelruimte van Schiphol uit een oogpunt van de (toekomstige) ruimtelijke kwaliteit van de regio. De centrale vraag is op welke wijze de potenties van Schiphol samenhangen met ruimtelijke kwaliteiten in de regio. Deze vraag is via een kwalitatief ontwerpend onderzoek beantwoord.
Voor twee verschillende ruimtelijke kwaliteitsperspectieven (een met accent op groen-blauwe kwaliteiten van de regio en een met het accent op metropoolvorming inclusief een systeemsprong in het vervoer) zijn de belangrijkste spanningsvelden voor luchthavenontwikkeling op de locatie Schiphol op verschillende tijdstippen (nu, 2020, 2040) bloot gelegd. Daarin zijn drie verschillende beelden betrokken van mogelijke ontwikkelingen van de luchthaven: Airportcity, Airport- en cargocity en Skystation. 

Product
Rapport "Ruimtelijke kwaliteit rondom Schiphol" (pdf)

Samenwerking
Locus (projectleiding), Dauvellier Planadvies, Adecs Airinfra, OKRA, Carthago en TNO.

Opdrachtgever
Ministerie van Verkeer & Waterstaat