H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Het proces van gebiedsontwikkeling

 

Wat is gebiedsontwikkeling? Hoe start een proces van gebiedsontwikkeling? Wat gebeurt er in zo’n proces? Wie zijn erbij betrokken? Wat is de rol van kwaliteit in dit proces? Deze vragen heeft H2Ruimte opgepakt en verwerkt in de website ruimtexmilieu. Naast een generieke toelichting op gebiedsontwikkeling worden de verschillende fasen in het proces beschreven: voorverkenning, verkenning, planstudie, realisatie en beheer.

Samenwerking
Dauvellier Planadvies

Product
Het resultaat is geintegreerd in de website ruimtexmilieu en wel het luik planproces

Opdrachtgever
Investeringsproject H2Ruimte in combinatie met opdrachten voor het Ministerie van VROM in het kader van de website www.ruimtexmilieu.nl