H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Park Deltapoort
H2Ruimte verzorgde namens de provincie Zuid Holland de groeninbreng voor park Deltapoort. En nu verrommelde gebied tussen Zwijndrecht en Barendrecht moet de komende jaren worden getransformeerd naar een park.
Parkteam

Gedurende de periode april tot en met juni 2009 heeft H2Ruimte namens de provincie Zuid Holland deelgenomen aan het parkteam Deltapoort. Het parkteam fungeerde als klankbord voor het ontwerp van het park. Hierbij ging het zowel op de basisinrichting groen als het ontwikkelen van beelden voor de identiteit van het park aansluitend bij de provinciale landschappen uit de Ontwerp structuurvisie Zuid Holland. De stuurgroep heeft ingestemd met de voorgestelde basisinrichting en ontwikkelingsbeelden.

Opdrachtgever:
Provincie Zudi Holland