H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Instrumenten voor ruimtelijke kwaliteit vroeg in het proces

 

Processen van gebiedsontwikkeling starten met hoge kwaliteitsambities. Vaak eist de complexiteit van het proces zoveel aandacht op dat dit ten koste gaat van expliciete aandacht voor duurzame kwaliteit. Om deze ervaring te kantelen en kwaliteit duurzaam te verankeren in het proces van gebiedsontwikkeling is verkend welke instrumenten beschikbaar zijn om vroeg in een proces van gebiedsontwikkeling ruimtelijke kwaliteit te benoemen, te verankeren en te koesteren.

Product
Rapport "Instrumenten voor ruimtelijke kwaliteit in vroege fasen van het planproces".

Samenwerking
Werkgemeenschap Ruimtelijke Kwaliteit  Habiforum


Opdrachtgever
Habiforum