H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Deltadynamiek - verbinding als kracht

 

Onder de titel "Deltadynamiek - verbinding als kracht" heeft een consortium onder leiding van H2Ruimte meegedaan aan de Eo Wijersprijsvraag. Getuige het juryrapport vond de streekjury uit het gebied Deltapoort (regio Rotterdam - Dordrecht) deze inzending het meest voldoen aan de prijsvraagopgave.
Rode draad in de inzending is de beleefbaarheid van de getijdewerking in het gebied zonder concessies te doen aan de waterveiligheid. Unieke zoetwatergetijdenatuur is te creëren langs de rivieren. Bij Krimpen ad IJssel - Ridderkerk kan de Hollandse Poort ontstaan, een uniek natuurgebied als evenknie van de Gelderse Poort in het oosten van het land. Langs de rivieren worden sterk verschillende woon- en woon-/werkmilieus ontwikkeld waar op verschillende wijzen de dynamiek van het water zichtbaar is. In (hoog)stedelijke gebieden harde oevers met meerdere maaivelden. In gebieden met een lagere stedelijke dichtheid zachte oevers. In de Develdelta komt een uniek woongebied voor de Randstad. Via een spiraalgetijdegeul dringt water diep een woongebied met vrijstaande villas op grote kavels binnen.
De Deltapoort is goed aangesloten op (inter)nationale weg, spoor- en vaarverbindingen. De verbindingen binnen de Zuidvleugel van de Randstad zijn op een hoog kwaliteitsniveau gebracht. Het openbaar vervoer wordt naar de mensen gebracht door naast de Stedenbaan op en langs de rivieren, waar nieuwe woon/werkmilieus ontstaan, uitstekend openbaar vervoer te bieden, dat o.a. direct aansluit op het Rotterdamse metronet en Randstadrail. Dit is een belangrijke voorwaarde om de regio veel meer als eenheid te laten functioneren en economisch sterker te maken via grotere marktgebieden voor werken, wonen, voorzieningen en onderwijs.
Het plan is opgezet als een groeimodel: met relatief kleine projecten zijn direct stappen te zetten in de richting van een wenkend toekomstperspectief.

Product
De inzending is samengevat in een boekje "Deltadynamiek, verbinding als kracht" (pdf 24 Mb) 

Consortium
Laura de Bonth (Urban Synergy), Beitske Boonstra (TNO bouw en ondergrond), Willem van Deursen (Carthago), Wouter Jonkhof (TNO bouw en ondergrond), Henk Puylaert (H2Ruimte, projectleiding), Theo Reijs (TNO bouw en ondergrond), Egbert Stolk (TU-Delft bouwkunde), Dirk Verhagen (Urban Synergy), Henk Werksma (H2Ruimte) en Pier Werksma.