H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Voorzieningenniveau Veghel 

 

De raadscommissie Publiek en samenleving van de gemeente Veghel heeft in twee werksessie verkend welke accenten in het toekomstig voorzieningenbeleid gelegd kunnen worden. Relevante maatschappelijke ontwikkelingen zijn in een Veghelse context geplaatst en vervolgens is verkend welke urgenties voor de komende jaren dit oplevert. Verschillende schaalniveaus zijn daarin onderscheiden: regionaal, gemeentelijk en wijken & dorpen.
H2Ruimte heeft de bijeenkomsten voorbereid en gefaciliteerd.
 

Opdrachtgever
Gemeente Veghel