H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Verkenning ruimtelijke opgaven 2020 - 2040

 

De Nederlandse Planbureaus hebben in "Welvaart en leefomgeving" vier scenario's opgesteld voor Nederland op langere termijn. H2Ruimte heeft in opdracht van en in nauwe samenwerking met VROM/DGR onderzocht wat de uitersten van deze scenario's kunnen betekenen voor het toekomstig ruimtelijk beleid. Hieruit zijn zes toekomtige opgaven gekomen die voor de lange termijn de meeste aandacht vragen.  De vragen richten zich op: de verdichting in de steden, de stapeling van ruimteclaims rondom de steden, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap, de groei van de mainports en achterlandverbindingen, omgaan met (onzekerheid over) krimp en adaptatie aan klimaatverandering.

H2Ruimte leverde inhoudelijke ondersteuning bij de opstelling van de toekomstige ruimtelijke opgaven

Publicatie
"2020 - 2040 De 6 ruimtelijke opgaven" (pdf)

Opdrachtgever
Ministerie van VROM