H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Ruimtelijke beelden voor ‘ Nederland en later'

 

In het project ‘Nederland Later’ van het Milieu- en NatuurPlanbureau (MNP) worden vier scenario’s uitgewerkt om ruimtelijke beelden te construeren voor Nederland op de lange termijn. In het project "Ruimtelijke beelden" zijn vier varianten uitgewerkt. De variatie zit in de ruimtedruk (hoog / laag) en in de mate van overheidssturing (sturende overheid / terugtrekkende overheid). H2Ruimte heeft voor deze vier varianten verhaallijnen ontwikkeld. In die verhaallijnen staan de consumentenvoorkeuren, de ruimteconsumptie, de aard en kwaliteit van het ruimtegebruik en instituties & investeringen centraal.

Opdrachtgever
Milieu- en Natuurplanbureau