H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Kennis en ruimte

 

Hoe haalt VROM/DG Ruimte een optimale opbrengst uit investeringen in strategische kennis uit onderzoek gericht op planvorming en beleid? Wat betekent dit voor de toekomstige relatie tussen DG Ruimte en het Planbureau voor de  leefomgeving (PBL)? Deze vragen zijn beantwoord door lessen van ander departementen en planbureaus op een rij te zetten en door met medewerkers van VROM hierover het gesprek aan te gaan.

Opdrachtgever
Ministerie van VROM/DG Ruimte