H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Beleidsanalyse kustgebied

 

De Deltacommissie heeft inzicht gegeven in de te verwachten zeespiegelstijging in de komende eeuw en andere klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de Nederlandse kust. Daarnaast heeft de Deltacommissie advies uitgebracht over een samenhangend beleid dat leidt tot een duurzame ontwikkeling van het Nederlandse kustgebied.

H2Ruimte heeft in samenwerking met TNO Bouw & Ondergrond een beleidsanalyse uitgevoerd voor het basisdocument dat ten grondslag ligt aan de kustvisie. De analyse richt zich op lange termijn trends, beleidsurgenties en lange termijn uitdagingen. De studie is gericht op de hele kust: van Zeeland tot en met de Waddeneilanden inclusief het laagliggende achterland.

Samenwerking
TNO Bouw & Ondergrond (projectleider)

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat RIKZ