H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Torenspel

Ondergrond is nog lang niet een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van een ruimtelijke ordeningsproces. Hoe zet je stappen tot een verdere integratie van ondergrond in ruimtelijk beleid? Het torenspel helpt daarbij. Dit spel is gebaseerd op het zogenoemde “Ontwikkelingsmodel ondergrond”, dat in opdracht van SKB in 2012 ontwikkeld is door de provincies Zeeland, Gelderland en Overijssel en de gemeente Rotterdam. Dat is op zijn beurt weer gebaseerd op het Torenmodel dat door de Wageningse Business school is ontwikkeld.
H2Ruimte heeft het ontwikkelingsmodel ondergrond naar een spelvorm vertaald: het torenspel. Het model beschrijft een ontwikkeling in de mate en wijze van samenwerking tussen de werkvelden van ruimtelijke ontwikkeling en ondergrond. In toren 0 is de samenwerking minimaal; in toren 4 is de samenwerking vanzelfsprekend en zijn de werkvelden volledig geïntegreerd. Onderstaand schema vat het model samen.  


Het spel wordt in verschillende ronden gespeeld. In de eerste ronde is de vraag "waar sta je nu" en waarom? In de tweede ronde is de vraag: waar wil je over een aantal jaren staan, waarom en wat is daarvoor nodig? In een derde ronde kunnen deze vragen gesteld worden over je organisatie(eenheid). 

Aandachtspunten:

  1. Een toren overslaan kan niet. Het is een groeimodel getuige ook de verbindende woorden bovenaan: van bewustwording via verbinding naar verdieping en vervolgens integratie.

  2. Om van toren 0 naar 4 te komen is de “10.000 uur regel” van toepassing. Pas na 10.000 uur training bereikt een “topsporter” een situatie om een topprestatie neer te zetten. Om van toren 0 naar toren 4 te komen is veel inzet, geduld, wilskracht nodig en dit gaat gepaard met een tocht afwisselend door (diepe) dalen en over hoge toppen.

  3. Het “model” is zowel op individuen van toepassing (“waar sta je zelf?”) als op organisatieonderdelen (waar staat je afdeling of werkeenheid?) of organisatie-eenheid (bijvoorbeeld een afdeling of directie).

  4. Je kan het model benutten om te analyseren (en bespreken) waar je (samenwerkings)partners staan. Bevindt de partij of persoon, waarmee je de samenwerking aangaat, zich in een toren links van jouw toren zorg dan eerst om op gelijk niveau te komen alvorens de stap naar een volgende toren te zetten.

  5. Het is geen wedstrijd wie in de toren met het hoogste nummer staat. Soms is de werkinhoud sterk specialistisch en veel minder gericht op verbinding met andere werkvelden. Soms is de aard van het werk zo dat verbindingen leggen en op zoek gaan naar integratie van onderwerpen en disciplines onlosmakelijk deel van dat werk is. In het eerste geval zal je meer links in het schema staan; in het tweede geval meer naar rechts.  

Voor meer informatie over het ontwikkelingsmodel zie het webbinar "Ontwikkelingsmodel ondergrond" deel 1deel 2 en deel 3. Voor een voorbeeld van toepassing van het Torenspel zie het verslag van de Regiodag ondergrond Limburg op 20 december 2016.