H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Beeldvisie Vijfhuizen

03/08/2016

Een beeldvisie voor Vijfhuizen is opgesteld door een consortium bestaande uit Urban Synergy, Reitsma Stedebouw, H2Ruimte en Cultuurland advies in opdracht van de gemeente Haarlemermeer. De visie is in een participatief traject met de bewoners van Vijfhuizen tot stand gekomen. Als product is een groot 3 D-model van het dorp opgeleverd.

De visie is opgesteld vanuit analyses op het gebied van cultuurhistorie, stedenbouw en landschap. Om de participatie van bewoners te stimuleren is een dorpspuzzel ingezet. Dit is een groot 3D-model van het dorp Vijfhuizen die slechts op één manier in elkaar past namelijk met de volgorde van de ontstaansgeschiedenis. Op een aansprekende wijze wordt zo de historie en de opbouw van het dorp zichtbaar gemaakt. Bewoners hebben zich uitgesproken over plekken met een hoge en een lage waardering. Ook hebben ze vertelt over specifieke locaties, de zogenoemde “locaties met een verhaal".

Op basis van de analyse en de inbreng van bewoners zijn richtlijnen opgesteld, die ingaan op de toekomstwaarde van Vijfhuizen en hoe hiermee om te gaan bij ruimtelijke ontwikkelingen.

H2Ruimte heeft in de persoon van Anne Witteveen de inbreng vanuit landschapsontwerp verzorgd.  

Meer informatie: filmpje over de beeldvisie Vijfhuizen

Terug naar het nieuws overzicht