H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Ruimte met toekomst

10/02/2014

De website www.ruimtemettoekomst.nl wil gebruikers inspireren en stimuleren om stad en land duurzamer en mooier te maken. De site is gemaakt door H2Ruimte in samenwerking met Liefland Milieu, Dauvellier Planadvies en Koppenens BV. Ruimtemettoekomst.nl is onder andere de opvolger van de "klassieker" ruimtexmilieu.

Ruimtemettoekomst.nl reikt principes aan voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Naast deze principes biedt de site veel kennis over inhoudelijke thema’s (zoals mobiliteit, bodem, water, ecologie, gezond & veilig en bouwen), de organisatie van ruimtelijke kwaliteit, hulpmiddelen in planprocessen, vuistregels en planconcepten voor een duurzame ontwikkeling van gebieden. De titel “Ruimte met toekomst” verwijst naar een ontwikkeling van gebieden, die anticipeert op maatschappelijke vragen. Het gebied is in staat zo mee te bewegen met veranderingen dat dit de kwaliteit van de leefomgeving ten goede komt.  Ruimtemettoekomst.nl biedt inzichten, die alle betrokken partijen kunnen gebruiken als inspiratie in een transformatieproces. 

De aanleiding voor ruimtemettoekomst.nl is dat  de afgelopen jaren veel kennis is opgebouwd over een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Deze kennis is vastgelegd in verschillende websites, die voor een deel gedateerd zijn. De kern  van ruimtemettoekomst.nl bestaat uit de sites www.ruimtexmilieu.nl, www.hkamphuis.nl, www.handreikingdro.nl, www.werkpartners.net en het boekje “Duurzame gebiedsontwikkeling: doe de tienkamp”. De inhoud van deze producten is geactualiseerd en op een toegankelijke wijze geordend. Ruimtemettoekomst.nl bevat ook “vergeten” kennis waarvan de samenstellers vinden dat deze nog steeds  betekenis heeft  voor de actuele praktijk van duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Gemakkelijk voor iedereen die het wiel niet opnieuw wil uitvinden.

De makers van ruimtemettoekomst.nl gaan de site de komende jaren versterken met nieuwe inzichten, thema’s en voorbeelden van geslaagde projecten. Het gaat om informatie, die relatief lang mee gaat en niet na enkele maanden al aan actualiteit of zeggingskracht heeft ingeboet. Het team van ruimtemettoekomst.nl wil graag samenwerken met mensen die, gedreven door de uitdaging om gebieden duurzamer en mooier te maken, www.ruimtemettoekomst.nl samen verder willen  ontwikkelen.

Terug naar het nieuws overzicht