H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Bodemkansen Zeeuws-Vlaanderen

21/06/2013

De samenwerkende Zeeuws-Vlaamse gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen hebben onder begeleiding van H2Ruimte een bodemagenda voor de regio opgesteld. Deze agenda geeft aan welke thema's in de bodem/ondergrond belangrijk zijn voor het gebied en duidt de kansen, die de bodem biedt voor investeringen in de kwaliteit van de leefomgeving.
In een interactief traject, waaraan ook de provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen deelnamen, zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet in de samenwerking tussen bodem en andere beleidsvelden zoals ruimte, water, energie, natuur, cultuurhistorie, economie en bouwen&wonen. De resultaten van het project zijn vastgelegd in het boekje "Bodemkansen Zeeuws-Vlaanderen".

Het project is uitgevoerd met steun van RWS leefomgeving/Bodem+ in het kader van Impuls Lokaal Bodembeleid (ILB2).

foto: Hoekse kreek (foto gemeente Terneuzen)

Terug naar het nieuws overzicht