H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Ondergrondkansen Oosterschelderegio

21/06/2013

H2Ruimte heeft vijf gemeenten in de Oosterschelderegio (Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Tholen)  begeleid bij de opstelling van een ondergrondagenda voor de regio en bij de duiding van de kansen, die de ondergrond biedt voor investeringen in de kwaliteit van de leefomgeving.
In een interactief traject, waaraan ook de provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen deelnamen, zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet in de samenwerking tussen bodem/ondergrond en andere beleidsvelden zoals ruimte, water, energie, natuur, cultuurhistorie, economie en bouwen&wonen. De resultaten van het project zijn vastgelegd in het boekje "Ondergrondkansen Oosterschelderegio".

Het project is uitgevoerd met steun van RWS leefomgeving/Bodem+ in het kader van Impuls Lokaal Bodembeleid (ILB2).

foto: Rammegors - Tholen (Cor Oudesluijs voor DNA beeldbank op www.laatzeelandzie.nl)

Terug naar het nieuws overzicht