H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Bodem, water en Omgevingswet

11/09/2018

In twee pilots voor het Programma aan de slag met de Omgevingswet hebben H2Ruimte en GovernEUR verkend op welke wijze vanuit ondergrond en water een productieve bijdrage geleverd kan worden aan een samenhangende aanpak van omgevingsvisies en -plannen. De bevindingen zijn gepubliceerd in ROmagazine. Het artikel is geschreven door Henk Puylaert (H2Ruimte) en Mike Duijn (GovernEUR). Het artikel is mede mogelijk gemaakt door het Programma aan de slag met de Omgevingswet, provincie Zeeland en het Uitvoeringsprogramma van het convenant bodem en ondergrond. De bevindingen zijn afkomstig uit twee praktijkgemeenschappen: Community of practice Zeeland ondergrond en Waterwaarden in omgevingsvisies van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en waterschap Vallei en Veluwe. 
De hoofdboodschap van het artikel is: wie echt wil veranderen, om als volwaardig profesional met de Omgevingswet te werken, investeert in zichzelf. 

 

foto: Maarten Molenaar (gem. Terneuzen) - Oostdam Sas van Gent

 

Terug naar het nieuws overzicht