H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Spel Stedelijk evenwicht in ontwikkeling

12/07/2018

Steden, vooral in het westen van het land, staan voor de opgave om in bestaand bebouwd gebied nog een aanzienlijke bouwopgave te realiseren. Ook staan ze voor de opgave de stad zo in te richten dat effecten van klimaatverandering (zoals hittestress, droogte en wateroverlast) opgevangen kunnen worden. Beide opgaven versterken elkaar: ze claimen ruimte, vragen om verandering in de inrichting van de stad en kunnen aanleiding zijn om het bestaande bebouwde gebied een extra impuls op het gebied van leefbaarheid te geven. Welke conflicten kom je tegen en hoe ga je daarmee om? Dat staat centraal in het spel Stedelijk evenwicht. 

Dit spel is in ontwikkeling. Een consortium onder leiding van H2Ruimte met Carthago Consultancy, Floodcom, Hogeschool Rotterdam en de gemeente Rotterdam werkt aan het eerste prototype van een  speelbaar bordspel. 

Het doel van het spel is:

·       ontwikkelen en stimuleren van de bewustwording van de lange termijn effecten (maatschappelijke kosten en baten) van een te realiseren woningbouwprogramma in bestaand bebouwd gebied onder een veranderend klimaat;

·       ontwikkelen van vaardigheden om in overleg/onderhandeling met andere partijen tot gedragen keuzen te komen voor een klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling (= leefbaar stedelijk gebied);

·       verkennen van nieuwe arrangementen voor publieke en private partijen op weg naar een klimaatbestendige stedelijke inrichting.

 De doelgroepen van het spel zijn:

·       professionals (publiek/privaat) betrokken bij toekomstige ontwikkeling en inrichting van het stedelijk gebied;

·       studenten en trainees in opleiding tot professional die betrokken wordt bij toekomstige stedelijke ontwikkeling en inrichting. 

In het najaar komt het prototype beschikbaar. Geïnteresseerd bijvoorbeeld om het spel te spelen of mee te investeren in de verdere ontwikkeling: neem dan contact op met H2Ruimte (Henk Puylaert).  

 

Terug naar het nieuws overzicht