H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Vallen en weer opstaan

11/07/2018

De bevindingen van twee jaar Netwerk bodem en ondergrond in de Leidse regio zijn samengevat in een artikel dat gepubliceerd is in ROmagazine (2018, nr. 07-08) met als titel "Vallen en weer opstaan". H2Ruimte ondersteunt dit netwerk en is mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van het artikel. Het artikel is geschreven vanuit het perspectief van de oprichter/initiator van het netwerk, Jeroen Brouwer van de gemeente Katwijk. Waar loop je tegen aan als je in de regio ondergrond nadrukkelijker op de agenda wilt krijgen bij gemeenten, omgevingsdienst en waterschap? Hoe krijg je een benadering via een 3D-ordeningsaanpak van de grond? Hoe anticipeer je op de komst van de Omgevingswet en de wijze waarop ondergrond een plaats krijgt in de kerninstrumenten van deze wet? Deze vragen spelen in het Leidse netwerk en komen in het artikel (pdf) mede aan de orde. 

Terug naar het nieuws overzicht