H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Zelf leren veranderen

01/06/2018

"Zelf leren veranderen" is de titel van de praktijkbijdrage van Anne Witteveen (H2Ruimte) aan de Plandag 2018 die op 31 mei in Dordrecht plaatsvond. De Plandag 2018 stond in het teken van Gedrag(en) ruimte. In Anne's bijdrage worden twee praktijkcasussen behandeld. Klimaatbestendig inrichten met bewoners in het Oude Westen in Rotterdam en de Community of Practice Zeeland ondergrond met professionals op het gebied van bodem & ondergrond.  

In beide praktijken, een met bewoners en een met professionals, is het de kunst om mensen zelf te laten ontdekken, ervaren en leren en zo gedragsverandering te bewerkstelligen. 

Andere lessen zijn:

  • Waarde van een weldoordachte manier van communiceren. Werk aan diepgang in het gesprek en zorg voor vervolg.

  • Hou aanpak en proces dicht bij wat mensen bezig houdt en waar energie zit. Persoonlijke relevantie.

  • Laat zien wat je hebt gedaan en met welk resultaat is. Visual proof.

  • Momenten van herkenning kunnen leiden tot andere keuzes en gedrag. Herkenning en kopiëren.

  • Samenwerken / samen werken maakt alles beter mits de samenstelling van de “groep” divers is (qua opleiding, discipline, ervaring, karakter, etc.). Gelijkwaardigheid en toch weer die kudde… maar wel een kudde waarbinnen de verschillen gekoesterd worden.

bron foto 

Terug naar het nieuws overzicht