H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Buurtpleinenspel

16/01/2018

Ter verkenning van de ontwerpopgave voor buurtpleinen in Rotterdam is een spel ontwikkeld; het zogenoemde buurtpleinspel. In het spel wordt de (ontwerp)opgave verkend voor meerdere pleinen in een buurt en nagedacht over diversiteit, onderscheidend vermogen, doelgroep en thema. Het spel vormt de verbinding tussen verschillende diensten bij de gemeenten zoals ruimtelijke ordening, beheer, sport, zorg en welzijn. Het spel kan ook in de wijk gespeeld worden met buurtbewoners met als doel om gezamenlijk te bepalen wie de doelgroep is, welke activiteiten er plaats kunnen vinden en welke uitstraling daarbij hoort. Buurtbewoners geven door het spelen van het spel ontwerpers de ontwerpopgave mee. Het spel is ontwikkeld en getest voor de wijken Rotterdam Noord en Agniesebuurt, Carnisse en Tarwewijk. Het spel kan ook elders in Nederland gespeeld worden.

Meer informatie via Urban Synergy

Terug naar het nieuws overzicht