H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Thermoplanologie

22/05/2018

"Ontwikkeling van warmtenetten vraagt om thermoplanologie" is de titel van een artikel van Henk Heijkers (gemeente Den Haag) en Henk Puylaert (H2Ruimte), dat in het meinummer van Milieu verscheen. Het artikel is gebaseerd op het onderzoek "Ruimtelijke kansen voor warmtenetten" en op de praktijk in Den Haag.  
Belangrijke boodschap uit het artikel is om bij de planning van warmtenetten steeds de samenhang te zoeken met andere grootschalige structuren in de openbare ruimte: alle ondergrondse en bovengrondse hoofdinfrastructuur en de grote groenstructuren en na te gaan hoe koppelingen mogelijk zijn. Gegeven de verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte ligt hier bij uitstek een sturende taak voor de gemeente.   

Terug naar het nieuws overzicht