H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Gelderse ondergronddeskundigen spelen in op de Omgevingswet

25/06/2018

Op initiatief van het Gelders Ondergrond Overleg en met ondersteuning van het Uitvoeringsprogramma van het convenant bodem en ondergrond is een Community of Practice (CoP) ondergrond en omgevingswet georganiseerd. De deelnemers, ondergronddeskundigen bij gemeenten en omgevingsdiensten, hebben in vijf intensieve werksessies, startend vanuit hun eigen praktijken, met elkaar het gesprek gevoerd over hoe zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet? Wat betekent deze wet voor de interne en externe samenwerking? Hoe pak je dit aan? Hoe creëer je in een organisatie, met een hoge dagelijkse werkdruk en een gerichtheid op productie rondom lopende bodemdossiers, ruimte om anders te gaan (samen)werken? Dat anders werken betekent een gerichtheid op de levering van toegevoegde waarde bij de oplossing van complexe opgaven. Denk aan opgaven zoals de energietransitie, de leefbaarheid in het landelijk gebied, de versterking van de biodiversiteit, een klimaatbestendige inrichting of een herstructurering van een bedrijventerrein.

Een van de deelnemers vat de uitdaging, waar we voor staan, treffend samen. "Je verlaat weloverwogen het comfort van je eigen vakgebied. Het is niet zo dat je uit een vliegtuig springt met een parachute zonder enig benul te hebben of parachutes wel open gaan en hoe dat gebeurt. Maar je gaat wel 'parachutespringen' en uit je veilige omgeving treden". 

De CoP is georganiseerd en begeleid door H2Ruimte (Henk Puylaert) en Topjob Coaching (Erik Wissema). De resultaten zijn vastgelegd in een E-magazine

Terug naar het nieuws overzicht