H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Ondergrond en Omgevingswet

07/08/2017

De komst van de Omgevingswet neemt in het werk van H2Ruimte een belangrijke plaats in. In een drietal regionale praktijkgemeenschappen (bijvoorbeeld in Zeeland, de Leidse regio en Gelderland) organiseert en begeleidt H2Ruimte sessies, die deelnemers, werkzaam in het veld van de ondergrond, actief laat kennismaken met mogelijke gevolgen voor hun praktijken. De nadruk ligt sterk op de gewenste cultuurverandering die de wet beoogt.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de informatievoorziening onder de Omgevingswet (inclusief het digitaal stelsel), praktijken waarin een omgevingsvisie of -plan wordt opgesteld en de mogelijke bijdrage vanuit ondergrond besproken wordt, het belang van participatie en de consequenties voor rol en houding van de ondergronddeskundige, de uitdaging om ruimte aan initiatiefnemers te bieden en een uitnodigende houding te hebben: hoe kan vanuit ondergrond inhoud worden gegeven aan een uitnodigingsplanologie? Hoe zorg je ervoor dat er kwaliteit ontstaat die bovengemiddeld is en waar de maatschappij extra waarde aan kan ontlenen? 
H2Ruimte maakt in deze trajecten ook gebruik van collega-adviseurs. In Zeeland trekken we samen op met bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit; het Gelderse traject is wat sterker gericht op persoonlijke ontwikkeling en daarin werken we samen met Topjob coaching.  

Terug naar het nieuws overzicht