H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

De Eindhovense ondergrond

25/08/2016

H2Ruimte heeft in samenwerking met Sweco bouwstenen aangedragen voor een visie op de ondergrond van Eindhoven en een proces ontworpen en begeleidt dat de bewustwording over een duurzame omgang met de ondergrond bij ruimtelijke ontwikkeling vergroot.

Hoe kan van af de start van de planvorming tot en met gebruik en beheer van gebieden op een duurzame wijze met de ondergrond worden omgegaan was de centrale vraag in het project. In drie werksessies is hieraan gewerkt met medewerkers uit het fysieke domein van de gemeente. In de  eerste sessie stond bewustwording over de relevantie van de ondergrond voor ruimtelijke ontwikkeling centraal; in de tweede sessie is de Eindhovense ondergrondagenda opgesteld en zijn ondergrondkansen geïdentificeerd. In de derde sessie is de ondrgrond in het project Stationsplein-zuid geagendeerd en is in beeld gebracht welke kansen en uitdagingen gerelateerd zijn aan de ondergrond. Tussenproducten, onder meer in de vorm van factsheets, zijn in dialoog met de meest betrokken medewerkers opgesteld. Een groot deel van de inhoudelijke resultaten is opgenomen in  de Atlas van de ondergrond van de gemeente Eindhoven. 

(beeld: ondergrondse fietsenstalling 18 Septemberplein met archeologische vondsten en bijbehorende informatiepanelen)

Terug naar het nieuws overzicht