H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Praktijkgemeenschap Ruimte voor ondergrond 2016-2017

24/08/2016

Het Uitvoeringsprogramma van het Convenant bodem en ondergrond biedt mogelijkheden voor een praktijkgemeenschap, die een slimme samenwerking tussen ondergrond en ruimte stimuleert én anticipeert op de Omgevingswet. H2Ruimte en Tobjob coaching begeleiden de praktijkgemeenschap.
 
Centrale vraag

Hoe kun je effectief vanuit ondergrond samenwerken met ruimte om een optimale bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving?

 

Doel en doelgroep

Het doel van de praktijkgemeenschap is om professionals werkzaam in of voor gemeenten te laten leren van elkaar en hen te ondersteunen in hun aanpakken om tot effectief omgevingsbeleid te komen. Dan gaat het om professionals werkzaam op ondergronddossiers én om professionals, die werken in het ruimtelijke/fysieke domein. Juist in verbinding met elkaar is immers het meeste te winnen.

Het Uitvoeringsprogramma  van het convenant bodem en ondergrond zet de praktijkgemeenschap graag op met professionals van gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en provincies. Die professionals delen gedrevenheid voor leren over effectief en vernieuwend samenwerken rondom maatschappelijke opgaven waarbij een samenhangende ondergrondse en bovengrondse ordening een cruciale rol speelt.

 

Opzet

Zes bijeenkomsten op locatie bij een van de deelnemers rondom een specifiek thema, dat betekenis heeft voor de praktijk van alle deelnemers. Programmaonderdelen zijn:

  • actualiteiten van de dag vanuit de deelnemers gezien: delen van relevante ervaringen;
  • intervisie op de aanpak: deelnemers bespreken praktijksituaties in de groep;
  • verdieping van een onderwerp in aanwezigheid van een (externe) deskundige; De deelnemers brengen de onderwerpen in. Op grond van ervaringen met een eerdere praktijkgemeenschap valt te denken aan de opbouw van een adequaat netwerk, communiceren met andere disciplines en organiseren van de ondergrondinformatie en – kennis.

Kosten
De deelnemersbijdrage is € 2.500 (excl. BTW). Dit is voor deelname aan 6 bijeenkomsten én 18 adviesuren op maat voor de eigen praktijk.

 

Start en looptijd
Start in najaar 2016 met doorloop in 2017.

 

Meer weten en aanmelden
Neem contact op met Henk Puylaert van H2Ruimte (henkpuylaert@h2ruimte.nl, 06 22 51 51 31) of Astrid Slegers van het Uitvoeringsprogramma van het convenant bodem en ondergrond (aslegers@brabant.nl, 06 53 65 34 35).

 

Aanvullende informatie: zie flyer 

 

Terug naar het nieuws overzicht