H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Ruimte voor ondergrond

15/03/2016

Acht bevlogen ondergrondprofessionals hebben een jaar lang intensief met elkaar gewerkt en veel van elkaar geleerd. Dat deden ze niet zomaar. Leidend was de behoefte om hun vakgebied te verbreden en meer de samenwerking te zoeken met ruimtelijke ordening. Zij zien toekomst in een goede afstemming en samenwerking tussen ruimtelijke ordening en ondergrond. Een goede afstemming biedt immers vele interessante kansen voor een duurzame ontwikkeling van onder- én bovengrond. Kansen die niet zomaar vanzelf benut worden.  

Onder begeleiding van facilitators van H2Ruimte en Topjob Coaching en met ondersteuning vanuit het Uitvoeringsprogramma van het Bodemconvenant is gewerkt met één gezamenlijke “intrigerende vraag” en acht individuele “waanzinnig belangrijke doelstellingen”. Zes gezamenlijke bijeenkomsten hebben plaatsgevonden waarin leren en uitwisselen centraal stonden: van de ingebrachte eigen casus, van elkaars werkpraktijk en van werkmethoden. Met hulp van intervisie en coaching.

De ervaringen zijn vastgelegd in het magazine “Ruimte voor ondergrond”. Centraal in deze publicatie staan acht verhalen uit praktijken op het raakvlak van ondergrond en bovengrond. Ze zijn “opgetekend” door de mensen uit die praktijken. Verschillende mensen, verschillende verteltrant. Inleidingen over context, aanpak, lessen en toekomst vormen de verbinding tussen de verhalen uit de praktijk. Ze geven een inkijk hoe praktijken zijn samengebracht en wat samen geleerd is. 

 

Download "Ruimte voor ondergrond"

 

Terug naar het nieuws overzicht