H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Ruimte voor water op de Veluwe

06/11/2015

De Veluwe is een belangrijk gebied voor de productie van drinkwater en de levering van grondwater als grondstof voor de levensmiddelenindustrie, als proceswater voor de industrie en als beregeningswater voor de landbouw. Naast bedreigingen van bestaande bronnen (bijvoorbeeld door landbouw, verdere verstedelijking en intensiever gebruik van de ondergrond) is er behoefte aan uitbreiding om op termijn in de regionale behoefte te voorzien als ook een potentiële  claim vanuit het Rijk om de Veluwe te gebruiken als strategische nationale grondwatervoorraad (calamiteitenvoorziening). De komende jaren zal de discussie over uitbreiding van grondwaterbeschermingsgebieden nadrukkelijk spelen. Om welke gebieden en om welk oppervlakte het gaat is momenteel nog niet duidelijk, maar dat dit oppervlakte (aanzienlijk) toe zal nemen is wel de verwachting. Wat betekent dat voor landgebruik in het gebied? Wat voor kansen levert dit op? Wat voor beperkingen legt dit op? Wat voor beschermingsregime moet worden gehanteerd? Deze vragen stonden centraal in de sessie Ruimte voor water op de Veluwe, die een onderdeel vormde van de conferentie Ruimte voor Gelderland op 3 november 2015 in Nijkerk. In een interactieve sessie onder begeleiding van Henk Puylaert werden kansen en bedreigingen verkend en onderkend. 

Terug naar het nieuws overzicht