H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Aandachtsgebieden overstromingsrisico’s Zuid-Holland

20/08/2014

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Aanleiding: duidelijkheid verschaffen over de provinciale verantwoordelijkheden ten aanzien van waterrobuust inrichten aan de voorkant van planprocessen
Opdracht: voer een verkenning uit naar de aandachtsgebieden overstromingsrisico’s en de hoofdlijnen van beleid

 

 Aandachtsgebieden overstromingsrisico’s en de hoofdlijnen van beleid
De provincie wil duidelijkheid verschaffen over de provinciale verantwoordelijkheden ten aanzien van waterrobuust inrichten door het benoemen van aandachtsgebieden overstromingsrisico’s en het ontwikkelen van beleid voor waterrobuust inrichten. De provincie wil daarmee het aspect van waterveiligheid laten meewegen bij ruimtelijke plannen en locatiekeuzes bij (her)ontwikkeling. Als voorbereiding op het overleg met alle betrokken partijen om aandachtsgebieden overstromingsrisico’s te benoemen, heeft de provincie door H2Ruimte een verkenning laten uitvoeren naar het benoemen van aandachtsgebieden overstromingsrisico’s en de hoofdlijnen van beleid.

Terug naar het nieuws overzicht