H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Visie op de ondergrond Katwijk

12/02/2014

Opdrachtgever: Gemeente Katwijk
Aanleiding: De gemeente Katwijk wil bodem en ondergrond een plaats geven in de ruimtelijke processen; zowel in de beleidsontwikkeling als in de uitvoering.
Opdracht: Ontwikkel een Visie op de Ondergrond inclusief praktische instrumenten.

 

 

 

 Bodemboek Katwijk
Een visie op bodemkwaliteiten en instrumenten om bodemkansen te benutten

De gemeente Katwijk geeft met het ‘Bodemboek Katwijk’ invulling aan de verbreding van het bodembeleid. Het boek schetst de bijdrage die de bodem kan leveren vanuit een brede en samenhangende visie op de bodem aan dergelijke maatschappelijke opgaven. Hiermee is een kennisbasis gelegd voor verbreed bodembeleid die in de praktijk van planvorming en projecten verzilverd kan worden. De uitdaging is om de bodem in al zijn facetten vroegtijdig in de planvorming mee te nemen zodat bodemkansen benut kunnen worden. Om dit te realiseren biedt het Bodemboek:

• Een visie op de bodem die dient als handelingskader inclusief checklisten (module 1)
• Een kennisfundament voor alle voor Katwijk relevante bodemkwaliteiten (module 2)
• Een aantal instrumenten die helpen de bodemkwaliteiten te operationaliseren (module 3)

Het Bodemboek Katwijk is opgesteld door H2Ruimte en Witteveen+Bos in nauwe samenwerking met de gemeente Katwijk. Terug naar het nieuws overzicht